Program prekogranične suradnje Interreg  Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027. najavio je objavu Otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte.

 1. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga za Prioritete 1. i 3. bit će 24. svibnja 2023.
  • Prioritet 1. Zelenija i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja) i
  • Prioritet 3. Pristupačna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave s pomoću promicanja pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama)
 2. Prvi rok za dostavu projektnih prijedloga za Prioritet 2. bit će 21. lipnja 2023.
  • Otvoreni poziv za Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama)
 3. Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija biti će objavljeni na datum objave Poziva na službenoj programskoj stranici www.si-hr.eu.
 4. Radionice za projektne prijavitelje predviđene su u trećem tjednu mjeseca travnja 2023. godine, a detaljnije informacije o istima biti će objavljene na stranicama Programa.
 5. Na poveznicama u nastavku možete pristupiti Interreg programu Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. kao i objavljenom sažetku za građane: