Organizacijski odbor za Olimpijske i Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine objavio je poziv za volontere za vrijeme Olimpijskih/Paraolimpijskih igara u Parizu. Pozivom se namjerava okupiti čak 45.000 volontera koji će biti raspoređeni u 3 kategorije zaduženja:

    • Doček gledatelja, sportaša, delegacija i novinara;
    • Sportski učinak s ulogom na terenu (dječaci s loptom, liječnici itd.);
    • Nadgledanje volontera i pomoć Organizacijskom odboru.

Kako bi se prijavili na Poziv, potencijalni volonteri moraju zadovoljiti tri uvjeta:

    • Navršiti 18 godina do 1. siječnja 2024. godine;
    • Govoriti francuski ili engleski jezik;
    • Biti dostupan najmanje deset dana u razdoblju Olimpijskih igara (26. srpnja – 11. kolovoza) ili Paraolimpijskih igara (28. srpnja – 8. rujna).

Volonterima će biti osiguran jedan obrok dnevno i prijevoz do radnog mjesta, a smještaj i put u Pariz neće biti osigurani ni plaćeni.

Poziv za volontere otvoren je do 3. svibnja 2023. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i samoj prijavi dostupno je na poveznici https://www.paris2024.org/en/