Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini:

    1. Opći cilj Javnog poziva je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj zajednici, prvenstveno u općinama s potpomognutih područja i općinama koji ulažu značajna financijska sredstava u predškolsku djelatnost budući da iste imaju veće financijske izdatke u dijelu tekućih troškova održavanja;
    2. Ukupan iznos sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 2.853.835,03 EUR / 21.502.220,03 HRK:
       1. Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 EUR / 19.589.700,00 HRK;
       2. Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 EUR / 1.912.520,03 HRK;
    3. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 EUR / 218.801,88 HRK za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.;
    4. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava;
    5. Više o samom Javnom pozivu te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-opcinama-republike-hrvatske-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-godini/6732

 

 

ZATVARNJE DIJELA JAVNOG POZIVA

Središnji državni ured za demografiju i mlade je dana 14. ožujka 2023. godine objavio zatvaranje dijela Javnog poziva općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini:

    1. Javni poziv zatvara se u dijelu koji se odnosi na prijavitelje (općine) razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. godini u iznosu od 2.600.000,00 EUR / 19.589.700,00 HRK;
    2. U dijelu Javnog poziva koji se odnosi na općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, Javni poziv ostaje otvoren;
    3. Više o samoj obavijesti o zatvaranju Javnog poziva dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/6736

 

 

ZATVARANJE JAVNOG POZIVA

Središnji državni ured za demografiju i mlade je dana 16. ožujka 2023. godine objavio zatvaranje Javnog poziva općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini:

    1. Javni poziv zatvara se u dijelu koji se odnosi na prijavitelje (općine) razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti zbog iscrpljivanja ukupno raspoloživih financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. godini u iznosu od 253.835,03 EUR / 1.912.520,03 HRK;
    2. Slijedom navedenog, Javni poziv u potpunosti se zatvara za sve skupine prihvatljivih prijavitelja;
    3. Više o samoj obavijesti o zatvaranju Javnog poziva dostupno je na poveznici: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/obavijest-zatvaranje-javnog-poziva-opcinama-republike-hrvatske-za-financijsku-potporu-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2023-godini/6740