Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu – Prometna preventiva:

    1. Cilj Poziva jest osiguranje financijske potpore iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. za projekte koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa;
    2. Ukupna vrijednost Poziva iznosi 400.000,00 EUR;
    3. Najviši iznosi koji se mogu dodijeliti ovise o vrsti aktivnosti:
       1. Edukacije kandidata (sudionika) ili ciljanih skupina ovisno o broju do 66.000,00 EUR;
       2. Nabava materijalnih sredstava i određene opreme u svrhu edukacije do 27.000,00 EUR;
       3. Ostalo do 6.600,00 EUR;
    4. Udio sredstava za realizaciju projekta može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta;
    5. Poziv je otvoren danom objave u Narodnim novinama (8. ožujka 2023. godine), a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave u Narodnim novinama;
    6. Više o samom Pozivu te načinu prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://mup.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu-projekata-iz-podrucja-sigurnosti-cestovnog-prometa-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023-godinu/290260