Europska komisija objavila je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za zaštitu i promicanje prava djeteta

    1. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 18. svibnja 2022. godine do 17:00 sati.
    2. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na sljedećoj poveznici: Prava djeteta