Europska urbana inicijativa (EUI) objavila je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za inovativne projekte Europske urbane inicijative

 1. Svrha Poziva je omogućiti pretvaranje ambicioznih i kreativnih ideja gradova u prototipove koji se mogu testirati u stvarnim urbanim okruženjima;
 2. Prihvatljiva tematska područja u sklopu Poziva su:
  • Ozelenjivanje gradova;
  • Održivi turizam;
  • Iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju.
 3. Indikativni proračun Poziva iznosi 120.000.000,00 EUR;
 4. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 5.000.000,00 EUR;
 5. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 6. Rok za podnošenje Obrasca za prijavu je 5. listopada 2023. godine;
 7. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-innovative-actions