Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”

  1. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 EUR, a najviši 200.000,00 EUR.
  2. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta
  3. Rok za dostavu projektnih prijedloga 02.08.2021. godine. do 16:00 sati
  4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja projektnih prijedloga dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://eeagrants.hr/unaprjedenje-vjestina-i-kompetencija-ucitelja-i-drugih-odgojno-obrazovnih-radnika-u-osnovnoskolskom-sustavu-odgoja-i-obrazovanja-2/