Zaklada “Kultura nova” je 21. lipnja 2023. godine objavila javne pozive u dva (2) programska područja: 1. Organizacijski razvoj i 2. Razvoj novih organizacija.na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30.08.2023.

 1. Cilj Poziva je izgradnja i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti;
 2. Programska područja:
  • Organizacijski razvoj;
  • Razvoj novih organizacija;
 3. Indikativni proračun za Javne pozive u okviru Programa podrške 2023 iznosi 520.000,00EUR:
  • Organizacijski razvoj – 1.450.000,00 EUR;
  • Razvoj novih organizacija – 70.000,00 EUR;
 4. Najviši iznosi koje organizacija može zatražiti za programska područja:
  • Organizacijski razvoj:
   • Prva kategorija do 25.000,00 EUR;
   • Druga kategorija do 18.00,00 EUR;
   • Treća kategorija do 10.000,00 EUR;
   • Četvrta kategorija do 5.000,00 EUR;
   • Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70% od traženog iznosa;
  • Razvoj novih organizacija:
   • Prijavitelj može zatražiti iznos do 7.000,00 EUR;
 5. Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati;
 6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://kulturanova.hr/program-podrske/aktivni-pozivi/program-podrske-2023-rok-30-8-2023