Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potpore iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva

   • Cilj Programa je dodjela izvanredne potpore kako bi se ublažile posljedice porasta cijene stočne hrane i energenata te omogućio nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima;
   • Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za sljedeće potpore:
      • Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva;
      • Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva:
        • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača;
        • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja;
      • Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva:
        • Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi;
        • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja;
   • Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere, kako slijedi za:
      • Mjeru 1. najviše do 1.000,00 kuna po grlu;
      • Podmjeru 2.1. najviše do 750,00 kuna po grlu;
      • Podmjeru 2.2. najviše do 150,00 kuna po grlu;
      • Podmjeru 3.1. najviše do 0,50 kuna po kljunu;
      • Podmjeru 3.2. najviše do 3,00 kune po kljunu;
   • Rok za podnošenje Zahtjeva je 15. kolovoza 2022. godine;
   • Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na poveznici https://www.apprrr.hr/program-izvanrednih-mjera-za-prilagodbu-proizvodacima-u-sektorima-mlijecnog-govedarstva-svinjogojstva-i-peradarstva/