Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Javni poziv učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima), stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika:

  1. Cilj Javnog Poziva je sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja;
  2. Kategorije vrednovanja: mentorstvo učenicima na natjecanjima, predavanja, radionice i edukacije, rad u stručnim vijećima, udrugama i sl., stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji, projekti, unaprjeđenje rada škole, rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja.
  3. Prijave se podnose do 30. lipnja 2023. godine do 24:00h.
  4. Više informacija o Javnom pozivu dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/5564