Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 30. lipnja 2023. godine objavilo je Odluku o odabiru projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju u 2023. godini.

Među 47 odobrenih projekata je i projekt „Građevinska sanacija objekta upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec“ u čijoj pripremi je prijavitelj imao stručnu podršku JURA-e.

Budući da je obnova samog dvorca Šaulovec u tijeku i bit će potrebno neko vrijeme da se on dovede u funkciju sljedeća faza razvoja kompleksa i davanja namjene lokaciji je prenamjena bivše pomoćne zgrade. Osim obavljanja funkcije administrativnog sjedišta Ustanove ETC Hrvatska, zgrada će imati i funkciju mjesta za provođenje obrazovnih programa te prezentacijskog prostora dvorca Šaulovec. Za navedeni projekt ukupne vrijednosti 356.000,00 EUR odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR.