Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“:

   1. Cilj Javnog poziva je financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka;
   2. Ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u sklopu ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 HRK s PDV-om;
   3. Rok za podnošenje prijava je do 30. studenoga 2022. godine;
   4. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://rdd.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-financiranje-u-sklopu-projekta-prilagodba-informacijskih-sustava-tijela-javnog-sektora-portalu-otvorenih-podataka-open-data/1977

 

 

PONIŠTAVANJE OBJAVE POZIVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, dana 11. srpnja 2023. godine, objavio je obavijest o poništavanju Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje u sklopu Projekta prilagodbe informacijskih sustava tijela javnog sektora portalu otvorenih podataka (Open Data).

Nakon proteka roka za prijavu određenog Javnim pozivom, tehnički koncept budućeg sustava je izmijenjen, čime se omogućila centralizirana objava podataka, a ne pojedinačna objava podataka. Navedenom izmjenom smanjili su se opseg i troškovi budućeg održavanja te se pojednostavio proces objave podataka.

Slijedom navedene promjene tehničkog koncepta sustava, Javni poziv više nije moguće provesti na način kako je propisano te se stoga Javni poziv poništava.

Više informacija o poništenju Javnog poziva dostupno je na poveznici https://rdd.gov.hr/ponistenje-javnog-poziva-za-podnosenje-prijava-za-financiranje-u-sklopu-projekta-prilagodbe-informacijskih-sustava-tijela-javnog-sektora-portalu-otvorenih-podataka-open-data-up-04-1-1-19-0001/2057