Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Program podrške regionalnom razvoju

  1. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.
  2. Najviši iznos financiranja iznosi 600.000,00 HRK s PDV-om, dok se projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 HRK s PDV-om neće financirati.
  3. Podnošenje zahtjeva za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.7
  4. Više o uvjetima i načinu podnošenja zahtjeva za financiranje dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-regionalnom-razvoju/4424