Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – školska godina 2023./2024.:

    1. Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika;
    2. Nositelji projekta su Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska akademija medicinskih znanosti Hrvatske  i OŠ Vijenac, Osijek;
    3. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita s planiranih 35 nastavnih sati godišnje;
    4. Pozivaju se učitelji i nastavnici Prirode i Biologije te učitelji i nastavnici ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirani stručni suradnici koji žele sudjelovati u projektu Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama da se jave na navedeni Javni poziv;
    5. Rok za prijavu je 15. srpnja 2023. godine u 23:59;
    6. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://www.biosigurnost.eu/po%C4%8Detna-stranica/projekt/prijava