Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom:  “Quality and inclusion in the new Blended Intensive Programmes (BIP) for Higher education institutions“. Cilj aktivnosti je informirati sudionike o načinima planiranja i organiziranja BIP-ova i pomoći im da pronađu inspiraciju u postignutim rezultatima i dobrim praksama drugih visokih učilišta.

Ciljana skupina za predmetni seminar jesu zaposlenici visokih učilišta iz ureda za međunarodnu suradnju/službenici za internacionalizaciju; Erasmus+ koordinatori za mobilnost KA1, profesori te zaposlenici visokih učilišta odgovorni za provedbu kombiniranih intenzivnih programa iz Rumunjske, Srbije i Hrvatske.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Temišvaru u Rumunjskoj, od 23. do 26. listopada 2023. godine u organizaciji rumunjske nacionalne Erasmus+ agencije. Prijave su moguće do 31. srpnja 2023. godine putem prijavnog obrasca. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja za 3 noćenja i hranu snosi nacionalna agencija koja je organizator Seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tca-seminaru-u-rumunjskoj-za-podrucje-visokog-obrazovanja