Srednja škola „Arboretum Opeka“ organizira 3. Poljoprivredni sajam AGROFEST koji će se održati u krugu škole 13. i 14. listopada 2023. godine, u vremenu od 10:00 do 18:00 sati.

Sajam se odvija u sklopu provedbe EU projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005, ukupne vrijednost 49.363.724,91 kuna, a čija je provedba započela 29. lipnja 2020. godine i završava 29. prosinca 2023. godine.

Sajam je na temu poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih proizvoda, pa se pozivaju svi zainteresirani izlagači da se na vrijeme prijave putem Prijavnice za izlagače i osiguraju besplatno sudjelovanje na manifestaciji.

Sajam se održava u svrhu promocije strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te povezivanja poslodavaca i polaznika RCK-a. U sklopu sajma održat će se radionice za potencijalne polaznike obrazovanja odraslih, okrugli stolovi na različite teme, profesionalno usmjeravanje učenika, predstavljanje novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.

Više informacija o događanju dostupno je u službenom letku Sajma Agrofest.

Detaljne informacije o Projektu nalaze se na mrežnoj stranici: https://ao-rck.hr/