Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u 2023. godini:

    1. Predmet Poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekata sufinanciranih:
        1. Sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020.;
        2. Sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje;
        3. Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014. – 2021.;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 1.300.000,00 EUR;
    4. Sufinanciranje vlastitog učešće iznosi između 50%  i 80%, ovisno o izvoru sufinanciranja EU projekta;
    5. Prijave na Poziv zaprimaju se od 24. ožujka 2023. godine do 30. travnja 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je na poveznici https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-u-2023-godini/5256

 

 

DOPUNA UPUTA ZA KORISNIKE

Dana 01. rujna 2023. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Dopunu Uputa za Korisnike Javnog poziva za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Dopunom se prolongira rok za objavu konačnih rezultata administrativne provjere zahtjeva.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-u-2023-godini/5256