Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture:

    1.  Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 3.500.000,00 EUR;
    3. Najviši iznos koji se može dodijelit pojedinom projektu je 300.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Prijave na Poziv zaprimaju se do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=202