Kratki opis projekta

Na postojećoj zgradi Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet predviđena je sveobuhvatna obnova koja uključuje energetsku obnovu zgrade, poboljšanje uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti (potresne otpornosti), povećanje sigurnosti u slučaju požara, omogućavanje pristupa u građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i poboljšanje standarda korištenja objekta. Također, sveobuhvatnom obnovom povećat će se potresna otpornost zgrade za 29,90% iznad postojeće.

Energetska obnova obuhvaća, između ostalog, toplinsku izolaciju, zamjenu stolarije, ugradnju dizalice topline zrak-voda, izgradnju sunčane elektrane, uvođenje dodatnih parkirališnih mjesta, izvedbu ozelenjenog pročelja fasade i dr.

Cilj projekta

  • Sveobuhvatnom energetskom obnovom zgrade Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet doprinijeti smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 73,85% i smanjenju godišnje primarne energije za 89,87% u odnosu na stanje prije provedbe energetske obnove. Također, želi se povećati udio OIE za 53,71% te smanjiti emisija CO2 za 91,14%.

Rezultat projekta

  • 1 energetski obnovljena zgrada..

Vodeći partner

  • Osnovna škola „Petar Zrinski“ Jalžabet

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 1.893.925,31 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.: 1.364.423,33 EUR

Razdoblje provedbe projekta

32 mjeseca, od 05.04.2023. do 07.12.2025.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Andrea Bubnjarić

andrea.bubnjaric@rrvz.hr