Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na uklanjanje zgrade Stare škole Brezova Gora na kojoj je uslijed potresa 29. prosinca 2020. godine došlo do urušavanja dijela zidova te je nosiva konstrukcija zgrade u potpunosti uništena. S obzirom na starost i dotrajalost građevine, vlagu, uništenu nosivu konstrukciju, značajnija nastala oštećenja uslijed potresa te nemogućnost vraćanja zgrade u prvobitno stanje, zgrada je neuporabljiva za daljnje korištenje. Svako dodatno oštećenje moglo bi rezultirati daljnjim urušavanjem dijelova zgrade ili čak cjelokupne građevine, što predstavlja značajnu opasanost za život ljudi, prvenstveno okolnog stanovništva. Operacija uključuje demontažu, rušenje i čišćenje predmetne zgrade, kao i odvoz i adekvatno zbrinjavanje očišćenog otpadnog materijala.

Cilj projekta

  • Čišćenje komunalne infrastrukture – zgrade stare škole Brezova Gora u Općini Bednja.

Rezultati projekta

  • Na siguran i ekološki prihvatljiv način demontirana, srušena i očišćena zgrada stare škole Brezova Gora u Općini Bednja, te zbrinut otpadni materijal na zakonom propisan način

Vodeći partner

  • Općina Bednja

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 63.486,30 EUR

Sufinanciranje iz Fonda solidarnosti Europske unije: 63.486,30 EUR

Razdoblje provedbe projekta

30 mjeseci, od 28.12.2020. do 30.06.2023.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Tina Ladić Novoselec

tina.ladic@rrvz.hr