Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024):

    1. Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada;
    2. Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 EUR;
    3. Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela odnosno:
       1. Do 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
       2. Do 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
       3. Do 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
    4. Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine;
    5. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=233

 

 

ZATVARANJE POZIVA

Dana 20. lipnja 2024. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024).

Javni poziv zatvoren je zbog iskorištenosti sredstava.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/obavijest-o-zatvaranju-jp-zo-2-2024/9875