Kratki opis projekta

Projekt energetske obnove zgrade Doma zdravlja u Lepoglavi uključivao je izvedbu toplinske izolacije vanjskih zidova sistemom ETICS, rekonstrukciju i toplinsku izolaciju stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, rekonstrukciju i toplinsku izolaciju kosih krovova, zamjenu dijela postojeće vanjske stolarije zgrade ugradnjom nove PVC stolarije, ugradnju dva plinska kondenzacijska zidna kotla s automatskom regulacijom za potrebe grijanja građevine i pripreme PTV, ugradnju novog plinomjera, ugradnju novih pločastih radijatora s termostatskim radijatorskim ventilima s predregulacijom i nove cijevne mreže, rashladnika vode u izvedbi dizalice topline i ventilokonvektora te ugradnju rekuperatorske jedinice, zamjenu rasvjete s LED svjetiljkama, uvođenje sustava daljinskog prijenosa podataka o potrošnji energenata na ISGE sustav, nove elektroinstalacije vezane uz nove strojarske sustave, ugradnju sunčane elektrane na krovu snage 30kW i dizalice topline za hlađenje.

Ciljevi projekta

Smanjiti potrošnju godišnje primarne i toplinske energije te uvesti nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora, uz istovremeno povećanje svijesti javnosti te korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati projekta

Povećana je energetska učinkovitost zgrade, koja se očituje u uštedi potrebne toplinske energije za 59,95% i smanjenju emisije CO2 za 71,54%. Povećana je svijest javnosti i korisnika zgrade o važnosti učinkovitog korištenja energije i dugoročnim koristima provođenja mjera energetske učinkovitosti.

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 3.702.193,95 HRK.

Sufinanciranje iz EFRR: 2.068.221,67 HRK   (55,86%)

Razdoblje provedbe projekta

28 mjeseci, od 01. siječnja 2019. do 07. svibnja 2021.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osoba za više informacija

Maja Lehman – voditeljica projekta

maja.lehman@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://dzvz.hr/eu-projekti/obnova_Lepoglava/

Galerija