Kratki opis projekta

Projektom je planirana izgradnja, uređenje i opremanja dječjeg vrtića na području Općine Sveti Ilija, koji će biti kapaciteta do 80 djece. Projekt izravno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta, s obzirom da će za potrebe upravljanja i održavanja dječjeg vrtića Općina Sveti Ilija osnovati javnu ustanovu koja će zapošljavati 11 osoba.

Razvojem javne usluge, koja je usmjerena na brigu o djeci predškolske dobi, doprinosi se usklađivanju profesionalnog i obiteljskog života. Uključivanjem u programe dječjeg vrtića, djeci se osiguravaju uvjeti za osobni razvoj i učenje te daljnje obrazovanje i osposobljavanje.

Cilj projekta

Osigurati infrastrukturne preduvjete za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Sveti Ilija, ali  i širem ruralnom području.

Rezultati projekta

Stvoreni infrastrukturni preduvjeti za izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Sveti Ilija.

Vodeći partner

Općina Sveti Ilija

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Ukupna vrijednost projekta:  14.687.466,66 HRK

Sufinanciranje iz EPF za ruralni razvoj: 7.412.500,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta

41 mjesec, od 26.02.2019. do 07.08.2022.

Status projekta

U provedbi

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Lidija Jurinec

lidija.jurinec@rrvz.hr

Galerija fotografija