Kratki opis projekta

Projekt je bio usmjeren na razvoj inovativnih inicijativa za poticanje zapošljavanja u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016.-2020., a s ciljem rješavanja uočenih  problema na tržištu rada; nedostatak programa, metoda i infrastrukture vezano za edukaciju u području strateškog planiranja, uspješnog vođenja i održivosti LPZ-a te neaktivnost i nedostatak motivacije za pokretanje i razvoj vlastite poslovne inicijative i karijera nezaposlenih osoba na tržištu rada. Ciljne skupine i krajnji korisnici bili su dugotrajno nezaposleni, žene, mladi, osobe s invaliditetom, osobe starije od 50 godina, pripadnici ostalih ranjivih skupina, zatim članovi postojećeg Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Varaždinskoj županiji te lokalne tvrtke i predstavnici regionalnog gospodarstva.

Ciljevi projekta

Razvoj kompetencija usmjerenih povećanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva te (samo)zapošljivosti stanovništva temeljenog na načelima uključivosti, inovativnosti i cjeloživotnog učenja, u skladu s Lokalnom strategijom razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016.-2020. i daljnji razvoj i povećanje kvalitete (administrativnih, financijskih, operativnih i ljudskih) kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VŽ županije (LPZ). Projekt doprinosi poboljšanju položaja pripadnika ciljnih skupina na tržištu rada te održivom funkcioniranju LPZ-a VŽ županije.

Rezultati projekta

Unaprijeđene kompetencije pojedinaca i lokalnih partnera potrebnih za zapošljavanje i samozapošljavanje; doprinos konkurentnosti lokalnog gospodarstva.

Vodeći partner

Varaždinska županija

Projektni partneri

  • HZZ – Regionalni ured Varaždin
  • Javna ustanova za regionalni razvoj
  • Razvojna agencija Sjever – DAN
  • Udruga „Njezina druga šansa“

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.997.203,96 HRK

Sufinanciranje iz ESF: 1.997.203,96 HRK

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Razdoblje provedbe projekta

30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. do 14. studenoga 2020.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Lehman

maja.lehman@rrvzr.hr

Dodatne informacije o projektu

www.lepeza-vz.eu

Galerija