Kratki opis projekta

Projekt je bio usmjeren na energetsku obnovu zgrade Lovrina kupelj. Energetska obnova je obuhvaćala sanaciju ovojnice zgrade ETICS sustavom toplinske izolacije, uklanjanje postojećeg pokrova od valovitih ploča i zamjena biber crijepom s potrebnom podkonstrukcijom, zamjenu dotrajale vanjske stolarije drvenom stolarijom RAL ugradnje, zamjenu postojeće instalacije grijanja, ugradnju nove opreme u postojeću kotlovnicu, ugradnju inverterske dizalice topline, rekonstrukciju sustava ventilacije, rekonstrukciju unutarnje rasvjete korištenjem LED svjetiljaka, instalaciju zaštite djelovanja od munje te uspostavu daljinskog očitanja i slanja podataka u ISGE sustav.

Cilj projekta

Projektom je ostvarena ušteda u potrošnji energije, uveden je obnovljivi izvor energije te je ostvareno smanjenje emisije CO2.

Rezultati projekta

Provedbom projekta ostvareno je povećanje energetske učinkovitosti zgrade, koja se očituje u uštedi potrebne toplinske energije za 54,23%, uštedi godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% kao i smanjenju emisije CO2 za 68,28%.

Vodeći partner

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 8.296.136,25,46 HRK

Sufinanciranje EFRR: 4.134.152,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta

40 mjeseci, od 22. ožujka 2018. do 07. srpnja 2021.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Ivana Prikratki

ivana.prikratki @rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://www.minerva.hr/energetska-obnova-zgrade-lovrina-kupelj-na-adresi-trg-slobode-1a-varazdinske-toplice/

Galerija