Kratki opis projekta

Projekt se bavi područjem socijalne zaštite i zapošljavanja; jačanjem stručnih kapaciteta centara za socijalnu skrb, ureda za zapošljavanje i ostalih javnih tijela za rad s osobama koje su dugotrajno nezaposlene i zbog toga isključene ili marginalizirane iz aktivnosti zajednice ili društva u cjelini. Provode se aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći pojedincima prilikom ponovnog zapošljavanja, kao i aktivnosti njihovog ponovnog aktivnog uključivanja u život zajednice.

U projektu se provode i aktivnosti jačanja partnerstva javnih tijela i raznih dionika iz područja socijalne aktivacije, kao što su socijalna poduzeća, institucije neformalnog obrazovanja i dr., s intencijom unaprjeđenja pristupa rješavanju problema socijalne marginalizacije i isključenosti, odnosno kako bi se razvili najbolji modeli pristupa ponovnoj aktivaciji pojedinaca na tržištu rada, omogućilo njihovo zapošljavanje, poboljšala kvaliteta života i unaprijedilo njihovo psihosocijalno zdravlje.

Ciljne skupine projekta su centri za socijalnu skrb, zavodi za zapošljavanje, obrazovne institucije, institucije odgovorne za lokalni i regionalni razvoj, društvena poduzeća, nevladine organizacije i lokalno stanovništvo u rubnim pograničnim područjima. Krajnji korisnici u projektu su primatelji državne socijalne pomoći, koji se  prilikom dugotrajne  nezaposlenosti i  isključenosti ne mogu ili ne žele vratiti na posao.

Ciljevi projekta

 • Jačanje partnerstva za provedbu socijalne aktivacije
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta za kvalitativni doprinos procesu socijalne aktivacije
 • Jačanje socijalne aktivacije radi očuvanja zdravlja i kvalitete života

Rezultati projekta

 • Uspostavljena i osnažena prekogranična suradnja javnih institucija socijalne skrbi i zavoda za zapošljavanje
 • Razvijen i testiran inovativni model socijalne aktivacije u centrima za socijalnu skrb i regionalnim uredima za zapošljavanje
 • Unaprijeđene kompetencije i vještine javnih službenika za pružanje javnih usluga socijalne aktivacije
 • Podignuta svijest građana/javnosti o važnosti pravodobne identifikacije raznih socijalnih rizika i izazova koji vode u siromaštvo; sve kroz preventivni program i (ne)medijsku kampanju,
 • Prekogranični prijenosom iskustva i prakse na područja drugih županija

Vodeći partner

 • Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)

Projektni partneri

 • Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (Slovenija),
 • Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P. (Slovenija),
 • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (Hrvatska),
 • Centar za socijalnu skrb Čakovec (Hrvatska)
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (Hrvatska),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenija).

Pridruženi partneri

 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Hrvatska),
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Slovenija),
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenija),
 • Ministrstvo za okolje in prostor (Slovenija),
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin (Hrvatska),
 • Center za socialno delo Laško (Slovenija),
 • Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska),
 • Ljudska univerza Ormož (Slovenija).

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 574.947.17 EUR

Sufinanciranje iz EFRR: 488.705,06 EUR

Razdoblje provedbe projekta

25 mjeseci, od 1.09.2018. do 30.09.2020.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Melita Hrupački

melita.hrupacki@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://www.bistra.si/2sokrog

Galerija fotografija

Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.