Kratki opis projekta

Kako bi se na području Varaždinske županije smanjio broj obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti te ujedno povećala kvaliteta života stanovništva kroz usvajanje zdravog životnog stila osmišljen je projekt u okviru kojeg će biti organiziran niz informativno-edukativnih aktivnosti sa svrhom promicanja zdravlja, unaprjeđenja znanja te povećanja svijesti stanovnika Varaždinske županije o važnosti i načinima prevencije nezaraznih kroničnih bolesti.

Ciljevi projekta

  • Aktivno promicanje zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske, s fokusom na područje Varaždinske županije o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti.

Rezultati projekta

  • Podizanja razine svijesti te usvajanja znanja o važnosti zdravih životnih navika, na lokalnoj i regionalnoj razini;
  • Porast kvalitete života;
  • Smanjenje rizika od oboljenja od smrtonosnih bolesti.

Vodeći partner

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Projektni partneri

  • Dom zdravlja Varaždinske županije;
  • Varaždinska županija.

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 494.709,18 HRK

Sufinanciranje iz ESF-a: 494.709,18 HRK

Razdoblje provedbe projekta

18 mjeseci, od 30.ožujka 2022. do 30. rujna 2023.

Status projekta

Proveden

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Saša Gregurinčić

sasa.gregurincic@rrvz.hr