U prekograničnom području Slovenije i Hrvatske od 2018. godine u provedbi je projekt socijalne aktivacije „2SoKrog“, čiji je dugoročni cilj promijeniti životne navike ranjivih skupina, dugotrajno nezaposlenih, povećati njihovu zapošljivost i spriječiti zapadanje u siromaštvo.

“Cilj socijalne aktivacije 2SoKroG je pomagati dugotrajno nezaposlenima i dugotrajnim primateljima državne socijalne pomoći (DSP) da se (ponovno) aktivno uključe u društvo, ako je moguće  da se i zaposle i tako postanu bolje motivirani za životne promjene te poboljšaju svoje psihosocijalno zdravlje,” projekt je ukratko predstavila Iva Zorenč, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o. (RASR), partner projekta i domaćin poslovnog sastanka svih partnera.

Projekt je vrijednosti  pola milijuna eura, od čega 85 % sredstava osigurava Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Navike se prenose iz generacije u generaciju

Ciljna ranjiva skupina u projektu su primatelji državne socijalne pomoći, koji se zbog dugotrajne nezaposlenosti i primanja DSP, kao i društvene isključenosti, ne mogu ili ne žele vratiti na posao, obzirom da je iznos DSP, u kombinaciji s nekim drugim socijalnim transferima, dovoljan za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te je iznosom usporediv s plaćom koju bi trenutačno nezaposleni dobivali na temelju svojeg obrazovanja, kada bi bili u radnom odnosu. Dugotrajno nezaposleni stoga više nisu motivirani za posao i pristaju na puko preživljavanje, a posao više ne doživljavaju kao vrijednost. Situaciju dodatno otežava činjenica da se takve navike obično prenose iz generacije u generaciju, što svakako nije dobro ni za pojedinca ni za društvo u cjelini.

Vodeći partner projekta je Znanstveno – istraživački centar (ZRS) Bistra Ptuj. Voditelj projekta u ZRS Bistra Ptuj dr. Klavdija Rižnar:

Svaka ranjiva skupina zahtjeva drugačiji tretman

Na području Slovenije (Podravska, Savinjska i Osrednjeslovenska regija) i Hrvatske (Varaždinska i Međimurska županija) je, zbog slabe gospodarske situacije i demografskih problema, velika potreba za razvojem inovativnih i umreženih programa uključivanja ranjivih skupina na tržište rada. Na tom je području prisutna dugotrajna socijalna slabost ranjivih ciljnih skupina, uglavnom zbog nezaposlenosti, ali obično te skupine pogađaju i drugi problemi; najčešće zdravstveni, zatim različiti oblici ovisnosti, kao i slaba informiranost i uključenost u društvo. Unutar ranjivih skupina partneri projekta prepoznaju različite skupine koje iziskuju različite pristupe. U projektu socijalne aktivacije 2SoKroG, koji se provodi u okviru Programa Interreg Slovenija–Hrvatska, kao partner sudjeluje i CPU Rogaška Slatina, sa svojim jedinicama Rogaška Slatina i Vojnik, koji su već aktivno uključeni u socijalnu aktivaciju. Iza njih je i pilot projekt koji je već dao izvjesne rezultate i iskustvo. Dr. Marinka Vovk, direktorica Centra ponovne uporabe d.o.o., SO.P., CPU Rogaška Slatina:

Prvi zadatak: osnaživanje svih zaposlenih u nadležnim službama

Projekt 2SoKroG se bavi područjima koja su u svakodnevnom fokusu socijalne zaštite i služba za zapošljavanje; aktivnim uključivanjem različitih skupina nezaposlenih u društvo, pri čemu je jedna od projektnih intencija jačanje partnerstva javnih tijela (CZSS, Uredi za zapošljavanje) i drugih dionika, u području socijalne aktivacije, kao što su socijalna poduzeća, institucije neformalnog obrazovanja, nevladine organizacije, a sve s ciljem da u budućnosti sva nadležna tijela cjelovito pristupaju ciljnim skupinama i pojedincima te im pruže bolju podršku u njihovoj reintegraciji u aktivno društvo.

Aktivnosti se provode imajući na umu posljedične veze: manje nezaposlenih, manje dugotrajnih primatelja DPS, promjena načina života, prepoznavanje rada kao vrijednosti, veća uključenost u društvo te poboljšanje psihosocijalnog zdravlja svakog pojedinca.

2SoKroG, kao inovativni model javnih usluga, nadograđuje sistem socijalnih transfera, koji inače sprječava siromaštvo, ali ne pruža održiva rješenja te predstavlja ozbiljan problem u smislu demografskih pokazatelja. Kako bi se poboljšale i unaprijedile javne usluge, modelom socijalne aktivacije ključno je osigurati podizanje institucionalnih kapaciteta javnih institucija; razviti kompetencije i odgovarajuće osposobljenosti djelatnika javnih službi,  s pomoću  kojih će se ranjive ciljne skupine radno osposobiti za prilagođen oblik tržišta rada te se integrirati u različite društvene sustave.