Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financiranju te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

Odluka o financiranju donijeta je 8. kolovoza 2022. godine, a Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 11. kolovoza 2022. godine.

Odlukom o financiranju, odnosno njenom izmjenom, utvrđeno je da će se financirati 54. projekta ukupne vrijednosti 185.556.172,80 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 152.230.759,16 HRK.

Varaždinskoj županiji odobren je za financiranje projekt “Zajedno možemo” u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini od 4.892.594,40 HRK od kojih bespovratna sredstva iznose 4.000.000,00 HRK, uz stopu vlastitog financiranja 18,24%.

Gradu Varaždinu za financiranje je odobren projekt “PONOS III” u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini od 2.944.617,00 HRK od kojih bespovratna sredstva iznose 2.499.073,79 HRK, uz stopu vlastitog financiranja 15,13%.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)