Ministarstvo poljoprivrede objavilo je poziv poduzetnicima čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

 Kao što je navedeno u pozivu, poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju, uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja, na raspolaganju i zajmovi te jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Detaljne informacije o dostupnim programima potpore nalaze nalaze na poveznici.

Cjelokupni tekst poziva Ministarstva poljoprivrede dostupan je na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/zajmovi-i-jamstva-za-osiguranje-likvidnosti-uslijed-porasta-troskova-energije-utjecaja-kriza-i-za-pripremu-sjetve/5689