U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije. 20. travnja 2021. godine održana je završna konferencija   projekta ”Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec”.

Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine.

Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene aktivnosti projekta. Projekt obnove Doma zdravlja u Lepoglavi prezentirao je ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Renato Podbojec.

– Nakon provedene energetske obnove ove  zgrade očekujemo  smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za čak 70,60%. Također, izgradnjom sunčane fotonaponske elektrane na krovu zgrade uvode se nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Navedenim projektnim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 71,54%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti. rekao je ravnatelj Doma zdravlja Renato Podbojec.

Tijekom provedbe projekta provedeni su opsežni građevinsko-obrtnički, strojarski i elektrotehnički radovi koji uključuju i postavljanje sunčane elektrane nakon kojih su energetska svojstva zgrade iz energetskog razreda E prešle u razred C te su ostvarene gore spomenute uštede u potrošnji primarne energije te značajno smanjenje emisije CO2. Osim aktivnosti energetske obnove provedene su i aktivnosti promocije i vidljivosti radi podizanja svijesti korisnika projekta ali i šire javnosti o potrebi učinkovitog i racionalnog korištenja energije.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 3.702.193,95 kuna. Od toga 2.068.221,67 kuna sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetna os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata (MRRFEU) sufinancirano je 964.663,37 kuna. Vlastita sredstva Doma zdravlja Varaždinske županije iznose 669.308,37 kuna.

Galerija