Javni isporučitelj vodnih usluga IVKOM VODE d.o.o. prijavio je projektni prijedlog „Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM VODE d.o.o.“ ukupne vrijednosti 2.020.146,88 EUR. Navedeni projekt prijavljen je na poziv „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje vodama i doprinijeti očuvanju vodnih resursa, povećati otpornost na klimatske promjene te osigurati dostupnost visoko kvalitetne pitke vode svim građanima na području javnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja tvrtka IVKOM VODE d.o.o.

Projektne aktivnosti uključuju izvedbu građevinskih radova kojim će se izgraditi vodosprema Viletinec,  spojni cjevovod ukupne duljine 97 m, precrpna stanica Viletinec te će se rekonstruirati 10.073 m vodovodne mreže na području grada Ivanca i naselja koja mu administrativno pripadaju.

Projekt će rezultirati smanjenjem kvarova uslijed kojih dolazi do prekida u vodoopskrbi te će se na taj način izravno će se povećati kvaliteta usluge vodoopskrbe za 1.880 stanovnika naselja Viletinec, Vrhovec Bednjanski, Rinkovec i grada Ivanca. Također, smanjit će se gubitci vode u sustavu za 28 % te će povećati energetska učinkovitost vodoopskrbnog sustava.

Provedba projektnih aktivnosti trajat će do siječnja 2025. godine.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavitelju, IVKOM VODE d.o.o.  pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga.