Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

    1. Cilj Natječaja je sufinanciranje projekata zaštite okoliša.
    2. Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. studeni 2021. godine.
    3. Najmanji iznos koji se može dodijeliti po projektu je 20.000,00 HRK, a najviši iznos je 80.000,00 HRK
    4. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367.