Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je šesti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

  1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi;
  2. Cilj mjere je potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu te očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja;
  3. Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora;
  4. Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja je 10.000.000,00 HRK (1.327.228,08 EUR);
  5. Visina javne potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000,00 EUR po pojedinoj aktivnosti;
  6. Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % prihvatljivih troškova projekta;
  7. Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati i traje do 10. travnja 2023. godine do 12:00 sati
    • Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu je do 15. prosinca 2023. godine do 12:00 sati;
  8. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici: Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi | Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (ruralnirazvoj.hr)