Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.

    • Svrha poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu;
    • Poziv je podijeljen na dvije grupe:
       • GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta;
       • GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis potpore);
    • Za provedbuPoziva planirano je 250.000.000,00 HRK od čega:
       • Za grupu A – 200.000.000,00 HRK;
       • Za grupu B – 50.000.000,00 HRK;
    • Planirani minimalni iznos bespovratne potpore po prijavitelju iznosi:
       • Za grupu A – 300.000,00 HRK;
       • Za grupu B – 100.000,00 HRK;
    • Planirani maksimalni iznos bespovratne potpore po prijavitelju iznosi:
       • Za grupu A – 7.500.000,00 HRK;
       • Za grupu B – 1.400.000,00 HRK;
    • Planirani intenzitet potpore ovisi o grupi potpore, vrsti prijavitelja i vrsti aktivnosti te se kreće u rasponu od minimalno 45% do maksimalno 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    • e-Savjetovanje je otvoreno do 01. kolovoza 2022. godine;
    • e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21060