Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Poziv na savjetovanje o Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine akt je strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Strategijom je definirana Vizija razvoja turizma do 2030. godine koja glasi

   • Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe i jedinstveni identitet svih regija, stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske.

U kontekstu razvojnih potreba i potencijala utvrđeni su strateški ciljevi koji doprinose održivom turizmu i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske te unapređenju uvjeta života i rada njenih stanovnika:

   • Strateški cilj 1. – Cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam,
   • Strateški cilj 2. – Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu,
   • Strateški cilj 3. – Konkurentan i inovativan turizam,
   • Strateški cilj 4. – Otporan turizam.

E-savjetovanje je otvoreno do 20. kolovoza 2022. godine.

Više informacija o e-savjetovanju dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21279