Grad Varaždin je objavio  Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. – 2025.

U cilju uređenja područja poticanja razvoja poduzetništva u Gradu Varaždinu, izrađen je Nacrt Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.–2025. sa ciljem povećanja konkurentnosti poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina.

Ovim Programom potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina od 2022. – 2025. godine uređuju se svrha i ciljevi Programa, oblici, korisnici i nositelji postupka dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina u razdoblju od 2022. – 2025. godine.

Programom su obuhvaćena sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:

    1. Područje „Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada
     Varaždina“,
    2. Područje Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na
     poduzetničke kredite“,
    3. Područje Programa „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“,
    4. Područje Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond“,
    5. Područje Programa „Poticanje konkurentnosti poduzetnika“

 E-savjetovanje se provodi s ciljem upoznavanje javnosti s Programom potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.-2025. te dobivanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti Gradu Varaždinu pisanim putem te elektronskom poštom i to na sljedeći način:

    • Pisani putem dostavljaju se na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti GradaVaraždina, Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Programapotpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. – 2025.
    • Elektroničkim putem dostavljaju se putem adrese e-pošte: gospodarstvo@varazdin.hr

E-savjetovanje je otvoreno do 03. rujna 2022. godine.

Više informacija o e-savjetovanje dostupno je na poveznici: https://varazdin.hr/savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-2022-godini/