Europska komisija odobrila je Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. kroz koji će projektnim partnerima postati dostupno više od 39 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata.

Program suradnje INTEREG V-A Slovenija-Hrvatska je glavni dokument koji postavlja okvire za prekograničnu suradnju Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. godine.

Kroz Program sufinancirat će se projekti u svrhu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; povećanja učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama; te izgradnjom uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja “od građana za građane“.

Objava prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se u zadnjem kvartalu 2022. godine. Detaljne informacije te sva dokumentacija potrebna za prijavu projekta, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, bit će dostupni u trenutku objave poziva.

Vijest o odobrenju Programa dostupna na sljedećoj poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Europska komisija odobrila je Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. (gov.hr).

Detaljne informacije o Programu možete pronaći na programskim stranicama.