Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 29. ožujka 2023. godine dva projekta dodjele državnih potpora za projekte koji će biti sufinancirani u sklopu Poziva na dodjelu projektnih prijedloga Ciljana zdravstvena istraživanja:

        • Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“;
        • Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Na temelju ovih programa pravo na državnu potporu moći će ostvariti mikro, mala, srednja i velika poduzeća u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Pozivom „Ciljana znanstvena istraživanja“ podržat će se kolaborativni projekti industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija koji čine konzorcij.

Dodjela potpora planirana je do kraja 2023. godine, a temeljem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.003.318,00 EUR koja će biti dodijeljena kroz poziv na dodjelu bespovratnih sredstava.

Kroz Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru jednog projekta iznosi 1.500.000,00 EUR uz intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova.

Kroz Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 200.000,00 EUR uz intenzitet potpore do 75% prihvatljivih troškova.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti/drzavne-potpore-i-potpore-male-vrijednosti-za-projekte-ciljana-znanstvena-istrazivanja-5426/5426