Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2022.

    1. Opći cilj Poziva je jačanje kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanje svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu;
    2. Ukupna planirana vrijednost bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000,00 HRK;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi:
       1. 25.000,00 HRK ukoliko projekt prijavljuje jedna škola;
       2. 50.000,00 HRK ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu dvije ili više škola;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za prijavu na Javni poziv je 02. studenoga 2022. godine;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

 

 • IZMJENA JAVNOG POZIVA

Dana 24. listopada 2022. godine, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Izmjenu Javnog poziva Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za jačanje kompetencija strukovnog zanimanja za turizam u 2022. godini.

Izmjenama je došlo do promjene maksimalnih iznosa zatraženih i odobrenih sredstava koji su određeni Javnim pozivom i to na sljedeći način:

    • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu koji prijavljuje jedna škola povećan je s 25.000,00 HRK na do 40.000,00 HRK;
    • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu koji prijavljuje dvije ili više škola povećan je s 50.000,00 HRK na do 80.000,00 HRK.

Ostale komponente poziva ostaju nepromijenjene.

Izmjena Javnog poziva kao i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181