Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 1.4. od 27. rujna 2022. godine – na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Sstupanjem na snagu izmijenjeni Opći uvjeti postali su primjenjivi za sve operacije ugovorene iz Fonda solidarnosti Europske unije te da su korisnici obvezni informirati nadležno tijelo ako unatoč navedenim izmjenama odluče primjenjivati Opće uvjete prema kojima su zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se korisnik ne izjasni, nadležno tijelo će smatrati da je korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Općih uvjeta iz verzije 1.4. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije.

Također, zbog primjene novih Općih uvjeta nije potrebno pristupiti izradi dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima, već se Opći uvjeti iz verzije ZNP-a 1.4. automatski primjenjuju.

Opći uvjeti iz verzije 1.4. pravila za provedbu Fonda solidarnosti EU dostupni su na slijedećoj poveznici: Prilog 22A_Opći uvjeti