Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027.:

    1.  Svrha Poziva je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.;
    2. Indikativna raspodjela sredstava ITU mehanizma za ITU urbano područje Varaždin iznosi 22.000.000,00 EUR;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti korisnicima projekata ugovorenih temeljem budućih Poziva iznosi 85% prihvatljivih troškova projekta;
    4. Aktivnosti provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027.:
       1. Objava Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma;
       2. Prioritizacija projekata;
       3. Sklapanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma;
       4. Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga;
       5. Odabir, ugovaranje i provedba projekata;
    5. Rok za podnošenje prijave je 28. veljače 2023. godine;
    6. Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/odrzivi-urbani-razvoj/poziv-za-urbana-podrucja-za-provedbu-mehanizma-integriranih-teritorijalnih-ulaganja-itu-mehanizma-u-financijskom-razdoblju-2021-2027-5112/5112