Europska komisija, u sklopu Fonda za inovacije, otvorila je Poziv za prijave malih projekata Fonda za inovacije:

    1. Ciljevi poziva su:
       1. Poduprijeti projekte koji demonstriraju visoko inovativne tehnolofije, procese, poslovne modele ili proizvode/usluge, koji su dovoljno zreli i imaju značajan potencijal da smanje emisiju stakleničkih plinova;
       2. Pružiti financijsku potporu, koja je prilagođena potrebama tržišta i profilima rizika, prihvatljivim projektima, te istovremeno privući dodatne javne i privatne resurse;
    2. Ukupan iznos bespovratnh sredstava u okviru ovog natječaja je 100.000.000,00 EUR za bespovratna sredstva i 5.000.000,00 EUR za podršku razvoju projekata;
    3. Prihvatljivi su projekti s ukupnim kapitalnim izdacima između 2.500.000,00 EUR i 7.500.000,00 EUR.
    4. Intenzitet potpore iznosi 60%;
    5. Rok za prijavu projektnih prijedloga je rujna 2023. godine, u 17:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici