Ministarstvo zdravstva objavilo je Natječaj za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu:

 1. Posebni ciljevi Natječaja su:
  1. Povećati dostupnost programa prevencije svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti (alkohol, cigarete, droge, kockanje, igre na sreću, računalne igrice, Internet) usmjerenih općoj populaciji;
  2. Osigurati provedbu programa prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS);
  3. Poticati provedbu programa resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti;
  4. Poticati razvoj i provedbu programa smanjenja šteta u različitim okruženjima i područjima, a koji su usmjereni na konzumente svih tipova droga te na različite vrste ovisnosti;
 2. Prioritetna područja:
  1. PI. Prevencija ovisnosti;
     1. PI.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama;
     2. PI.B Programi prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS);
  2. PII. Resocijalizacija ovisnika o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama;
  3. PIII. Programi smanjenja šteta;
 3. Raspoloživa sredstva:
  1. PI.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama
     1. Ukupno planirana vrijednost sredstava na godišnjoj razini iznosi 360.000,00 EUR;
     2. Najmanji iznos potpore koji se može odobriti iznosi 13.200,00 EUR po godini;
     3. Najviši iznos potpore koji se može odobriti iznosi 39.800,00 EUR po godini;
  2. PI.B Programi prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS):
     1. Ukupno planirana vrijednost sredstava na godišnjoj razini iznosi 160.000,00 EUR;
     2. Najmanji iznos potpore koji se može odobriti iznosi 13.200,00 EUR po godini;
     3. Najviši iznos potpore koji se može odobriti iznosi 46.450,00 EUR po godini;
  3. PII. Resocijalizacija ovisnika o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama:
     1. Ukupno planirana vrijednost sredstava na godišnjoj razini iznosi 95.000,00 EUR;
     2. Najmanji iznos potpore koji se može odobriti iznosi 13.200,00 EUR po godini;
     3. Najviši iznos potpore koji se može odobriti iznosi 19.900,00 EUR po godini;
  4. PIII. Programi smanjenja šteta:
     1. Ukupno planirana vrijednost sredstava na godišnjoj razini iznosi 185.000,00 EUR;
     2. Najmanji iznos potpore koji se može odobriti iznosi 13.200,00 EUR po godini;
     3. Najviši iznos potpore koji se može odobriti iznosi 79.600,00 EUR po godini;
 4. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
 5. Rok za podnošenje prijava je 12. srpnja 2023. godine;
 6. Više informacija o Natječaju dostupno je na u prilogu ove poruke te na poveznici: https://zdravstvo.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/suradnja-s-udrugama-1302/natjecaji-2023-godine/6047