Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije osigurala je stručnu podršku u pripremu dva projektna prijedloga na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za „Centralno financiranje specijalizacija“. Ograničeni poziv objavljen je od strane Ministarstva zdravstva 26. rujna 2022. godine u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Svrha Ograničenog poziva je osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, kroz pružanje stručne podrške u pripremi projektnog prijedloga, osigurala je prijavu dva u sklopu kojih se ukupno financira specijalističko usavršavanje čak 8 doktora medicine iz zdravstvenih ustanova koja pokrivaju potrebe primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Tako je Dom zdravlja Varaždinske županije u sklopu projektnog prijedloga Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2 kandidirao za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavak i otpornosti ukupno 6 specijalizacija, odnosno  3 liječnika specijalista obiteljske medicine, 1 liječnika specijalista ginekologije i opstetricije i 2 liječnika specijalista medicine rada i sporta. Ukupna vrijednost prijavljenih specijalizacija iznosi 7.006.500,00 HRK.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u sklopu projektnog prijedloga Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge prijavio je 2 specijalizacije: 1 iz područja školske i adolescentne medicine te 1 iz epidemiologije. Ukupna vrijednosti projektnog prijedloga iznosi 2.355.500,00 HRK.