Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Obavijest za korisnike tipa operacije 5.2.1

Prilikom provedbe aktivnosti i dostavljanja zahtjeva za isplatu korisnici trebaju posebno pripaziti na sljedeće:

  1. Podtočkom 2.3., stavak 12. Natječaja propisano je da su neprihvatljivi troškovi plaćeni gotovim novcem – sva plaćanja dobavljačima korisnik bi trebao obaviti putem žiro računa (s poslovnog (žiro) računa korisnika na poslovni račun dobavljača);
  2. Točkom 7., stavak 3. c) Natječaja propisano je da korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu u slučaju promjene odabranog ponuditelja – U slučajevima kada tijekom provedbe korisnik mijenja ponuditelja koji je odobren Odlukom o dodjeli sredstava i Ugovorom o financiranju, obveza je podnijeti Zahtjev za promjenu koji treba biti odobren od strane Agencije za plaćanja;
  3. Nabava dobara i usluga za koje se traži potpora mora biti realizirana – u slučajevima kada se dostavlja Zahtjev za isplatu u ratama svaka rata mora sadržavati račun i dokaze plaćanja tih računa, ali samo za dobra i usluge koji su realizirane;
  4. Trošak za koji se traži povrat mora biti dokaziv putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti – ne može se izvršiti povrat sredstava zahtijevanih u Zahtjevu za isplatu na temelju dostavljene ponude, predračuna i računa za predujam, donosno u Zahtjevu za isplatu mora se dostaviti račun (ili dokument iste dokazne vrijednosti (u slučaju Ugovora o djelu ili Kupoprodajnog ugovora s fizičkom osobom koja ne izdaje fakture)) izdana od odobrenih ponuditelja i ista mora bit plaćena od strane korisnika, odnosno plaćanja moraju biti obavljena putem poslovnog računa korisnika na poslovni račun dobavljača;
  5. Više informacija o Obavijesti dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-tipa-operacije-5-2-1/