Dana 17. siječnja 2023. godine u sklopu Komunikacije Europske komisije o iskorištavanju talenata u europskim regijama predstavljen je Mehanizam za poticanje razvoja talenata. To je prva inicijativa koju je predstavila Europska komisija u 2023. godini a koja doprinosi Europskoj godini vještina.

Navedenom inicijativom se nastoji dodatno potaknuti prekvalifikaciju i usavršavanje, posebno u regijama sa smanjenom radnom snagom i niskim udjelom visokoobrazovanih osoba, kao i u onim regijama iz kojih odlaze mladi.

Padom broja radno sposobnih stanovnika, niskim udjelom visokoobrazovnih osoba ili iseljavanjem stanovnika u dobi od 15 do 39 godina ozbiljno su pogođene 82 regije u 16 država članica. Te se regije suočavaju sa specifičnim strukturnim problemima kao što stu neučinkovitost na tržištu rada te u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i obrazovanja odraslih, slabi rezultati na područjima inovacija, javne uprave ili poslovnog razvoja kao i otežan pristup uslugama.

Dodatno, komunikacija je identificirala cjelokupno područje republike Hrvatske kao jednu od 46 regija koje se suočavaju s ubrzanim brojem pada broja radno sposobnog stanovništva te s niskim brojem ljudi s tercijarnim stupnjem obrazovanja. Sukladno tome, u Komunikaciji je jasno definirano da će tim regijama Europska komisija pružiti ciljanu podršku i znanje, kako bi ih se potaknulo na otključavanje njihovog razvojnog potencijala kroz iskorištavane talenata koje trebaju te kako bi na taj način doprinijela prevladavanju njihovih strukturalnih hendikepa.

Sukladno objavljenoj Komunikaciji, Europska komisija namjerava razviti mehanizam za poticanje razvoja i talenata na temelju osam stupova:

    1. Dodjeljivanje potpora odabranim regijama kroz pilot projekte. Pilot projekti će se pokrenuti u 2023. godini kako bi se regijama u kojima se talenti nedovoljno razvijaju pomoglo da razrade, konsolidiraju, osmisle i provedu prilagođene i sveobuhvatne strategije te da utvrde relevantne projekte za osposobljavanje, privlačenje i zadržavanje visokokvalificiranih radnika;
    2. Pokretanje inicijative Pametna prilagodba regija na demografsku tranziciju a koja će biti provedena putem otvorenih poziva. Inicijativa će biti pokrenuta 2023. godine te će biti usmjerena na regije s višim stopama iseljavanja mladih da se prilagode na demografsku tranziciju i da ulože u razvoj talenata putem prilagođenih lokalnih politika;
    3. U sklopu Instrumenta za tehničku potporu, kroz poziv za 2023. godinu pružat će se potpora državama članicama kako bi kroz nacionalne i regionalne reforme za rješavanje problema smanjenja broja radno sposobnih stanovnika i nedostatka vještina te za odgovaranje na potrebe lokalnog tržišta rada;
    4. Kroz programe kohezijske politike i međuregionalnih ulaganja u inovacije poticat će se inovacije i otvaranje radnih mjesta za visokokvalificirane radnike, čime će se poboljšati mogućnosti za zadržavanje i privlačenje talenata u pogođenim regijama;
    5. U sklopu Europske urbane inicijative objavit će se novi pozivi za inovativne mjere, kako bi se testirala lokalna rješenja gradova s padom broja stanovnika za poteškoće vezane s razvojem talenata te zadržavanjem i privlačenjem visokokvalificiranih radnika;
    6. Isticanje inicijative Europske unije kojima se podupire razvoj talenata putem posebne Internet stranice, čime će se zainteresiranim regijama olakšati pristup informacijama o politikama Europske unije kao što su istraživanja i inovacije, obrazovanje, osposobljavanje i mobilnost mladih;
    7. Razmjena iskustva i primjera dobre prakse kroz uspostavu tematskih i regionalnih radnih skupina za rješavanje specifičnih profesionalnih i teritorijalnih izazova;
    8. Razvoj analitičkog znanja potrebnog za podupiranje i olakšavanje politika utemeljenih na dokazima u vezi s regionalnim razvojem i migracijama.

Cjelokupna Komunikacija Europske komisije o iskorištavanju talenata u europskim regijama dostupna je na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2023/harnessing-talent-in-europe-s-regions_en