Udruga mladih Varaždinski underground klub V.U.K i P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, u suradnji s partnerima Mrežom mladih Hrvatske, Savezom izviđača Hrvatske, Gradom Varaždin i Turističkom zajednicom Grada Varaždina otvorili su registracije za sudjelovanje na Europskom događaju za mlade u Varaždinu.

 EYE Varaždin ili Europski događaj za mlade bit će održan 25. i 26. studenog u Areni Varaždin, a očekuje se dolazak oko 1000 mladih iz cijele Hrvatske i Europe.

Cilj ovog događaja je otvaranje rasprava o temama koje su važne mladima, poštujući načela ravnopravnog dijaloga s donositeljima odluka, aktivistima i stručnjacima iz različitih područja. Događaj će ujedno biti iskorišten kako bi se mladima osigurao prostor da izraze svoju kreativnost, da se umreže te da uspostave međusobnu komunikaciju.

Registracija je otvorena za sudjelovanje mladih osoba od 15 do 30 godina starosti a vrši se putem sljedećeg obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPUEz651YpbwzmDUN6Mru45dxDchZhNQsnkCUgB3J2drI_Yg/viewform

Više o samom događaju dostupno je na poveznici: https://eyevarazdin.eu/