Agencija za plaćanja u poljoprivredi,  ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“- MSP-ovi:

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore malim i srednjim poduzećima (MPS-ovima) koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti;
    2. Cilj mjere je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti MSP-ova;
    3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 3.185.347,40 EUR;
    4. Visina javne potpore je paušalni iznos od 3.000,00 EUR do 25.000,00 EUR, ovisno o postotku smanjenja primitaka/ prihoda;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva počinje teći 08. veljače 2023. godine od 12:00 sati i traje do 15. veljače 2023. godine do 12:00 sati;
    6. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu-mps-ovi/.

 

 

PRVA IZMJENA NATJEČAJA

Dana 07. veljače 2023. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene Natječajaza provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“- MSP-ovi.

Izmjene se odnose na izmjenu tekst Natječaja i to:

    • U točci 12., nakon stavka 3., dodaju se stavci 4. i 5.;
    • U točki 12., dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija o izmjenama Natječaja dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu-mps-ovi/.