CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) i NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) objavili su poziv za međunarodne istraživačke projekte u području društvenih znanosti: Poboljšanje blagostanja za budućnost:

    1. Svrha Poziva je omogućiti i potaknuti multidisciplinarnost i osiguranje mogućnosti za paneuropsko istraživanje koje uključuje istraživače iz različitih regija Europe kao i usporedbe u različitim kontekstima te tijekom vremena;
    2. Kod izgradnje istraživačkih konzorcija, prijavitelje se potiče na uključivanje sljedećih aspekata:
       1. Uravnoteženost spolova;
       2. Akademska dobna uravnoteženost;
       3. Zemljopisna raznolikost – uključivanje proširenih zemalja koje sudjeluju u pozivu;
       4. Razmjena i utjecaj znanja;
    3. Ukupna bespovratna sredstva dostupna za cjelokupni Poziv iznose 16.000.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos financiranja iznosi 1.500.000,00 EUR po pojedinom projektu;
    5. Natječaj se provodi u dvije faze:
       1. Faza 1: Prijava sažetka projekta na temelju kojih se biraju projekti koji će biti pozvani da predaju cjelokupnu projektnu dokumentaciju;
       2. Faza 2: Prijava cjelokupnog projekta;
    6. Rokovi za predaju prijava na Poziv jesu:
       1. Faza 1: 21. rujna 2023. godine do 14:00 sati;
       2. Faza 2: 26. ožujka 2024. godine do 14:00 sati;
    7. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://chanse.org/announcement-of-the-call-enhancing-well-being-for-the-future/